Valitse sivu

Aikuiset

Soveltava liikunta: SOLIA

SOLIA

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja. SOLIA on mukana myös eri tahojen yhteistyötapahtumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuvälineiden kehitystyöhön. SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville. SOLIAa hallinnoi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry toimii yhtenä SOLIAn toimintayksikkönä. Välinekokeilu- ja vuokraustoiminta on osa organisaatiomme toimintaa ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:llä SOLIAn asioita hoitaa koulutettu vastuuhenkilö yhden päivän viikossa. Meidän päivystysaikamme on keskiviikkoisin kello 12-16, jolloin välineet lähtevät ja palautuvat. Näinä päivystysaikoina voi myös kysyä maksutonta välineen kokeiluaikaa.

Share This