Valitse sivu

Työllisyysviikolla 4. –8.4.2022 halutaan muistuttaa työelämän muuttumisesta ja siitä, että työnhakijalta edellytetään nykyään aivan erilaisia taitoja ja valmiuksia kuin aiemmin. Positiivista kuitenkin on, että pienellä tuella työllistyminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Tukea tarjoavat muun muassa maakunnan monet hankkeet.

Muutos aiempaan on ollut nopea, työelämä on nyt hyvin monimuotoista. Perinteisen kokoaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työn osuus on vähentynyt. Kymmenen vuoden kuluessa määräaikaisten osuus palkansaajista on noussut yli kahdenkymmenen prosentin ja osa-aikatyötä tekevien yli kymmenen prosentin. Myös osatyökykyisten työntekijöiden osuus koko työvoimasta on lisääntynyt samoin kuin maahanmuuttajien. Lisäksi työmarkkinat ovat muuttuneet, kun esimerkiksi yksin- ja kevytyrittäjyys ja etätyö ovat lisääntyneet huomattavasti.

Työttömyys on vähentynyt vuoden kuluessa ennätyksellisiin lukemiin ja olemme siirtyneet monella alalla työvoimapulaan. Jotta voimme löytää tähän ratkaisuja on ns. ”kaikki kivet käännettävä”.  Nyt tarvitaan kaikki se työpanos, jota mm. nuorilla, ikääntyvillä, alanvaihtajilla, osatyökykyisillä ja maahanmuuttajilla on annettavana. Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä avoimia työpaikkoja noin 4500 ja työttömiä noin 6000 eli 7,2 prosenttia työvoimasta.

Työllisyyshankkeita rahoittavat useat eri ministeriöt: TEM, OKM, STM ja Euroopan sosiaalirahasto, lisäksi alueen kunnat ovat monessa hankkeessa osarahoittajia.
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry hallinnoi tällä hetkellä kahta työllisyyshanketta, Oma Polku II – ja VETO -hanketta. Hankkeet ovat ensi viikolla mukana toteuttamassa eteläpohjalaisten työllisyyshankkeiden viestintäviikkoa.

 

 

 

 

Share This