Valitse sivu

Hankkeet

RIVE-hanke

RIVE-hanke

RIVE -hanke –  Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus ja Elämäntaidot.

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
 • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
 • Hyvien käytänteiden kerääminen
 • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Hankekausi 1.6.2020 – 31.5.2023

Lisätietoja hankkeesta Ensio Heikinkangas: ensio.heikinkangas@plu.fi

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

TUTUSTU RIVE-HANKKEEN UUTISKIRJEISIIN:

Kevät 2021: ESLU:n nuorisopäällikön Tarja Niemisen haastattelu, webinaari ”Yksin ja yhdessä” 13.4.2021.

Kesä 2021: hankepäällikkö Ensio Heikinkankaan haastattelu hankkeen ensimmäisestä vuodesta sekä kooste Sportti yhdistää -webinaarista 6.5.2021

 

 

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla, RIVE-hankkeen nimi tulee sanoista Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus ja Elämäntaidot.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (seuratoimijat ja yhdistystoimijat sekä kunnan viranhaltijat) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

RIVE-hankkeen tavoitteet:

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen

 • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta

 • Hyvien käytänteiden kerääminen

 • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu. Hanketta ovat toteuttamisessa yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Suomen Liikunta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Pohjos-Savon Liikunta.

Hankekausi on 1.6.2020–31.5.2023. Hankkeeseen on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

lmoittaudu mukaan verkostoon: ensio.heikinkangas@plu.fi

 

Rive-verkoston tulevia tapahtumia:

MAHDOLLISUUKSIEN KUNTA -miten mahdollistan yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun?
Ti. 14.12.2021 klo 09.00–12.00

ROMAN SCHATZ
Kirjailija, toimittaja, juontaja ja viihdyttäjä.

YHDENVERTAINEN LIIKUNTA JA URHEILU
Miten mahdollistuu omassa kunnassani
yhdenvertainen liikunta ja urheilu, ja mitä
siihen sisältyy?

Ilmoittautumaan pääset tästä

KOULUTUS ON MAKSUTON

 

Tammikuussa 2022 järjestämme yhteistyössä KepLi:n kanssa alueiden Verkostotapaamisen. Tästä on tulossa lisätietoja myöhemmin.

Tammikuussa starttaa myös kolmiosainen teemakoulutus sarja yhteistyössä HNMKY:n kanssa.

 1. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin vaikutus ohjaustyöhön Keskiviikkona 19.1.2022 klo 12:00 – 16:00
  • Kulttuurin ja identiteetin määrittely ja kulttuurivaikutteet ohjaustyössä
  • Arvot osana kulttuuria ja ryhmätoimintaa
  • Aivojen kulttuurinen ”ohjelmointi” ja nopea ja hidas ajattelu
 1. Miten viestin monikulttuurisessa ympäristössä.  Tiistaina 8.2.2022 klo 12:00 – 16:00
  • Ennakkotehtävä: oman ohjaus/viestintätilanteen nauhoittaminen ja itsearvio
  • Oman viestintätyylin ja -tapojen kartoittaminen
  • Suomalainen viestintäkulttuuri
  • Metapuhe ja kulttuuriherkkä lähestymistapa
 1. Kulttuurinen itseymmärrys – Tiistaina 15.3.2022 klo 12:00 – 16:00
  • Kulttuurien kirjoa – kulttuurienväliset oppimistilaisuudet
  • Oman maailmankuvan taustavaikuttimet
  • Monikulttuurisuustavoitteiden asettaminen
  • Omien resurssien ohjaaminen

ILMOITTAUTUA VOIT TÄSTÄ.

Share This