Valitse sivu

Hankkeet

RIVE-hanke

RIVE-hanke

RIVE -hanke –  Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus ja Elämäntaidot.

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
 • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
 • Hyvien käytänteiden kerääminen
 • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Hankekausi 1.6.2020 – 31.5.2023

Lisätietoja hankkeesta Ensio Heikinkangas: ensio.heikinkangas@plu.fi

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

TUTUSTU RIVE-HANKKEEN UUTISKIRJEISIIN:

Kevät 2021: ESLU:n nuorisopäällikön Tarja Niemisen haastattelu, webinaari ”Yksin ja yhdessä” 13.4.2021.

Kesä 2021: hankepäällikkö Ensio Heikinkankaan haastattelu hankkeen ensimmäisestä vuodesta sekä kooste Sportti yhdistää -webinaarista 6.5.2021

 

 

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla, RIVE-hankkeen nimi tulee sanoista Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus ja Elämäntaidot.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (seuratoimijat ja yhdistystoimijat sekä kunnan viranhaltijat) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

RIVE-hankkeen tavoitteet:

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen

 • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta

 • Hyvien käytänteiden kerääminen

 • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu. Hanketta ovat toteuttamisessa yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Suomen Liikunta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Pohjos-Savon Liikunta.

Hankekausi on 1.6.2020–31.5.2023. Hankkeeseen on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

lmoittaudu mukaan verkostoon: ensio.heikinkangas@plu.fi

 

Rive-verkoston tulevia tapahtumia:

 

 

Tammikuussa starttaa  teemakoulutus sarja yhteistyössä HNMKY:n kanssa.

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot -verkkokoulutussarja

Kohtaatko työssäsi kulttuurisesti moninaisista taustoista tulevia osallistujia, asiakkaita tai tiimiläisiä? Kaipaatko työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen ja johtamiseen? Tervetuloa verkkokoulutuksiimme!

Ilmoittaudu:

https://bit.ly/RiveMOK2023

 

Kaikille suunnattu

 17.1. Klo 14-16

1a. Kulttuurinen kompetenssi kohtaamistyössä

 • Työkaluja monikulttuurisissa ympäristöissä toimiville
 • Kulttuurin vaikutus meihin, ajatteluumme ja odotuksiimme
 • Eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaaminen
 • Sisältää myös lyhyen intron pakolaistaustaisten kohtaamisen erityispiirteistä.

 

9.2. klo 17-19 ja 16.2. klo 17-19

 1. Viestintää kulttuurirajojen yli
 • Kielellinen ja ei-kielellinen viestintä eri kulttuuriympäristöissä
 • Kuinka vähentää ja ratkaista väärinymmärryksiä?
 • Kulttuuriset tekijät viestinnän taustalla
 • Erilaisten kohderyhmien tavoittaminen.

 

7.3. klo 14-16 ja 14.3. klo 14-16

 1. Osallisuus monikulttuurisissa ryhmissä
 • Kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen ryhmätoiminnassa ja ryhmädynamiikassa.
 • Ohjaajan rooli osallisuuden luojana ja ylläpitäjänä.
 • Stereotypiat ja niiden purkukeinot
 • Representaation merkitys.
 • Sisältää myös lyhyen työkalun itsearviointiin.

 

28.3. Klo 14-16

4a. Syrjinnän vastainen työtapa

 • Kuinka puuttua seuratoiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin?
 • Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät seuratoiminnassa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja.

 

Erityisesti seuratyötä tekeville

 24.1. Klo 17-19

1b. Kulttuurinen kompetenssi seuratyössä

 • Työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen seuratyössä.
 • Kulttuurin vaikutus ajatteluumme, odotuksiimme ja yleisesti meihin valmentajina ja ohjaajina.
 • Koulutus sisältää intron pakolaistaustaisten kohtaamisen erityispiirteistä.

 

4.4. Klo 17-19

4b. Syrjinnän vastainen työtapa seuratyössä

 • Kuinka puuttua seuratoiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin?
 • Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja ja työotetta, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät osallistujien toiminnoissa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja.

 

Share This