Valitse sivu

Hankkeet

RIVE-hanke

RIVE-hanke

RIVE -hanke –  Ryhmäytyminen itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot. 

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla. 

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä. 

 

 

Hankkeen tavoitteet 

  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen 
  • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta 
  • Hyvien käytänteiden kerääminen 
  • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää 
  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan 

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta yhteistyössä toteuttamisessa ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry. 

Hankekausi 1.6.2020 – 31.5.2023 

Lisätietoja hankkeesta Kirsi Martinmäki kirsi.martinmaki@plu.fi

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

 

 

Jaa somessa