Valitse sivu

Hankkeet

VETO+ hanke

VETO+ hanke toimii vuosina 2024-2027

 

Toiminta-alueena VETO+ hankkeella on seitsemän kuntaa Etelä-Pohjanmaalla, mukana ovat Evijärvi, Ilmajoki, Lappajärvi, Kuortane, Seinäjoki, Soini ja Ähtäri. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää työttömille tarkoitettu työvalmennus- ja elintapaohjausmalli uudelle VETO+ -tasolle ja edistää sen käyttöönottoa hankealueen kunnissa. 

Hankkeen osatavoitteita ovat mm.

1. Työhönvalmennuksen pilotoiminen täsmäpalveluna sitä tarvitsevien asiakkaiden osalta. Maahanmuuttajien kohdalla huomioidaan erityisesti kielitaidon ja myös kielitietoisuuden merkitys työpaikalla.
2. Työvoimaviranomaisten kanssa kohtaanto-ongelmaan puuttuminen ja uudistuneiden työvoimapalveluiden edistäminen
3. Työllistämistä ja elintapaohjausta edistävän sidosryhmäyhteistyön jatkaminen ja tiivistäminen verkostoyhteistyönä, joista tärkeimpinä mainittakoon yhteistyö Etelä-Pohjanmaan Elintapaohjausverkoston, Etelä-Pohjanmaan Yhteiskuntavastuuryhmän ja Alueellisten Työllisyystoimijoiden ryhmän kanssa.
4. VETO-hankkeen aikana (2022-2023) pilotoidun maahanmuuttajatoiminnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen myös alueellisesti. Työnantajien monimuotoisuusosaamisen lisääminen.
5. Digitaalisten työnhakuvalmiuksien parantaminen (Video-CV, somen hyödyntäminen)/PLU-st udion hyödyntäminen.

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään asiakastyötä, hankeaikana ESR-rekisteriin kirjataan kohderyhmästä hankeasiakkaiksi 300 henkeä.

 

 

 

 

Share This