Valitse sivu
Lasten ja nuorten harrastustoiminta lukuvuonna 2022 – 2023 toteutuu Harrastamisen Suomen mallin avustuksella lähes 2000 koulussa. Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset avustuksista kevään 2022 hakukierroksella. Avustuksen saajissa on useita Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n alueen kuntia.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 500 000 euroa 235 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 249 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kuluvan kevään hakukierroksella aluehallintovirastoilta 23,3 miljoonaa euroa.
Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 20222023, ja niiden avulla voidaan järjestää yli 10 000 kerhoa lähes 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 400 000 lasta tai nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Toiminta kattaa perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Aluehallintovirastot myöntävät avustusta mallin toteuttamiseen. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia myös yksityisen tai kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt

Linkki AVI:n uutiseen ja myönnettyihin avustuksiin alueittain

Share This