Valitse sivu

Tiedote. Julkaistu: 10.08.2022, 08:20
Suomen Olympiakomitea

Liian moni lapsi joutuu olemaan pitkiä päiviä yksin kotona vanhempien ollessa töissä. Lapset liikkuvat liian vähän ja yhä useamman lapsen iltapäivä kuluu pelatessa tietokonepelejä. Tällä kehityksellä on kalliit ja pitkäkantoiset vaikutukset yhteiskunnassa. Liikunta- ja urheiluyhteisö haluaa asiaan muutoksen.  Investoiminen ensi hallituskaudella 30 miljoonaa euroa Harrastamisen Suomen malliin lisäisi lasten päivittäistä liikuntaa, loisi pohjaa liikunnalliselle elämäntavalle ja siten alentaisi liikkumattomuuden mittavia yli kolmen miljardin kustannuksia yhteiskunnalle.

– Tarvitsemme Suomeen systeemisen muutoksen: jokaiselle lapselle on tarjottava mahdollisuus harrastaa liikuntaa koulupäivän jälkeen. Tämä olisi merkittävä tuki lapsiperheille, kun harrastukset eivät venyisi iltaan, lapset liikkuisivat enemmän vanhempien ollessa töissä ja vanhempien illat vapautuisivat raskaasta kuljetustehtävästä perheen yhteiseen aikaan. Kaikki voittaisivat tässä yhtälössä – lapset, vanhemmat, työpaikat ja koko yhteiskunta, sanoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Malli on otettu käyttöön vauhdikkaasti: se on tavoittanut Suomen kunnista yli kaksi kolmasosaa ja sen piirissä on jo satojatuhansia lapsia ja nuoria. Parhaillaan suunnitellaan Harrastamisen Suomen mallin tulevaisuutta ja vakiinnuttamista yli hallituskausien. Malli on tarkoitus kirjata nuorisolakiin vielä tällä hallituskaudella.

Kokosimme liikuntayhteisöä pohtimaan, miten voisimme kehittää ainutlaatuisesta Harrastamisen Suomen mallista vielä enemmän liikettä lisäävän ja vaikuttavamman. Harrastamisen mallilla on tärkeä merkitys lasten liikunnan edistämisessä ja yhdenvertaisten harrastamisen edistämisessä. Mallilla on valtava potentiaali: voimme tavoittaa sillä kokonaisen ikäluokan ja tuoda liikuntamahdollisuuksia heidän ulottuvilleen sekä tasoittaa lasten erilaisia mahdollisuuksia harrastaa. Erityisesti näin koronasulkujen jälkeen on tärkeää, että onnistumme luomaan lapsille helppoja väyliä takaisin harrastustoimintaan, muistuttaa Susiluoto.

Liikunta- ja urheiluyhteisö on julkaissut ehdotuksia Harrastamisen Suomen mallin kehittämiseksi. Ehdotukset on laadittu yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Valmistelussa on ollut mukana mm. seuroja, kuntia, lajiliittoja ja muita liikuntajärjestöjä.

– Eduskuntavaalit lähestyvät, ja niitä seuraavissa hallitusneuvotteluissa määritellään mallin tulevaisuutta. Siksi nyt on tärkeä määritellä, mitä mallin kehittämisessä tulisi huomioida. Yhteisessä julkaisussamme on liikuntayhteisön näkökulmia, jotka toivomme päättäjien huomioivan, kertoo Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluejohtaja Ari Koskinen.

– Malli on tärkeä juurruttaa pysyväksi toimintatavaksi kaikissa kunnissa ja kouluissa. Parhaiten onnistumme, kun lisäämme yhteistyötä ja saamme hyvät käytännöt leviämään verkostojen avulla kunnista toisiin, muistuttaa Koskinen.

Liikunta- ja urheiluyhteisön pääviestejä ovat, että Harrastamisen Suomen mallista on syytä kehittää entistä pitkäjänteisempi, vaikuttavampi, liikuttavampi ja laadukkaampi. Jotta tavoitteisiin päästään, tulevaisuudessa kaikki kunnat tulisi saada mallin piiriin ja harrastamisen edistämisen riittävä rahoitus on turvattava. Vaikuttavuuden lisäämiseksi lasten ja nuorten harrastamiseen liittyvät avustuksia tulisi yhdistää.

– Parhaimmillaan Harrastamisen Suomen malli sytyttää innon ja kiinnostuksen jatkaa liikuntaharrastusta esimerkiksi urheiluseuran matkassa. Laadukkaasti toteutettuna malli johtaa liikunnalliseen elämäntapaan, innostaa harrastamiseen ja joskus jopa tavoitteelliseen urheiluun, Susiluoto korostaa.

Share This