Valitse sivu

Koulutukset opiskeluvuosille

Opiskelijat

Koulutukset opiskeluvuosille: Opiskelijat

Liikuntatutor–koulutus (3 h)

Tavoitteena on osallistaa opiskelijoita Liikkuva opiskelu -toimintaan sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa.

Koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin.

Koulutuksen sisältö:

 • Liikkeen lisäämisen hyödyt
 • Taukoliikunnan suunnittelu ja toteutus
 • Yhteisöllisyyden kehittäminen liikunnan avulla
 • Liikuntahaasteiden suunnittelu ja toteutus

Koulutus toteutetaan kolmen tunnin mittaisena ja sitä voidaan räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti. Oppilaitos valitsee koulutukseen 10–15 opiskelijaa, jotka ovat kiinnostuneita liikkeen ja yhteisöllisyyden lisäämisestä sekä toiminnan organisoinnista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa kokonaan luokkatilassa tai osittain luokkatilassa ja osittain liikuntasalissa. Oppilaitoksen tulee nimetä myös koulutukseen osallistuva vastuuaikuinen.

Hinta: € + kouluttajan matkakulut

Tutorien jatkokoulutus

PLU:n oma koulutusversio

Jatkokoulutuksen tavoite on konkreettisesti suunnitella koulutettujen tutoreiden kanssa vuosikelloa ja kuukausikalenteria oppilaitokselle. Koulutus on toiminnallinen, mutta pystytään hyvin järjestämään tilavassa luokkatilassa. Oppilaitoksen tulee nimetä vastuuaikuinen oppilaitoksen henkilökunnasta, joka on mukana koulutuksessa.

Koulutuksen sisältö:

 • Mitä liikuntatutorit tekevät?
 • Minkälainen on vuosikello ja mikä sen tarkoitus on?
 • Kuukausikalenteriin tutustuminen
 • Vuosikellon ja kuukausikalenterin työstö
 • Ohjaamisen perusteita
 • Erilaisia käytännön malleja
 • Ohjausharjoitteita

Kesto: 3h.   -> Koulutus voidaan toteuttaa 2-4 tunnin mittaisena ja sen sisältö voidaan räätälöidä aina oppilaitoksen tarpeiden, toiveiden ja käytettävissä olevan ajan mukaan.

Osallistujamäärä: 10-15 opiskelijaa. Myös useampi opettaja voi osallistua.

Hinta: € + kouluttajan matkakulut

Share This