Valitse sivu

Koronapandemia ja -rajoitukset vaikuttivat väestön liikkumiseen ja liikuntaan keväällä ja kesällä 2020 vaihtelevasti. Valtion liikuntaneuvoston teettämän tutkimuskatsauksen mukaan lasten ja nuorten liikkuminen väheni erityisesti arkipäivinä. Työikäisillä työmatkaliikunta on vähentynyt, mutta liikunnan kokonaismäärä ei ole laskenut.

Iäkkäistä suurin osa on vähintään ylläpitänyt liikkumista, mutta monilla iäkkäistä elinpiiri on supistunut, mikä voi lisätä vakavien toimintarajoitteiden riskiä. Urheilijoilla loukkaantumiset ja infektioiden määrät ovat vähentyneet, mutta osa urheilijoista on kokenut pandemian kuormittavaksi.

Tutkimusten perusteella koronapandemia on vaikuttanut hyvin eri tavalla eri väestöryhmiin ja yksilöihin. Pandemia näyttää lisänneen liikkumisen polarisaatiota eri väestöryhmissä: osa liikkuu entistä enemmän ja osa liikkuu entistä vähemmän. Myös liikkumisen ja liikunnan muodot ovat muuttuneet: sisä- ja ryhmäliikunnasta on siirrytty ulko- ja hyötyliikuntaan.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Share This