Valitse sivu

Liikkuva varhaiskasvatus

Lisää liikettä -hanke

Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle sekä harrastusmahdollisuuksien edistämistä perusasteella -hanke

 

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat ohjelmat -kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2022 – 28.2.2023. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.
Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Liikkuvan varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet

Liikkuvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada mukaan uusia varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä, jotka toteuttavat liikunnallisen toimintakulttuurin muutosta. Lisäksi tavoitteena on kehittää toimintaa, jotta arki on entistä liikkuvampaa. Tavoitteisiin pyritään pääsemään paikallisella vaikuttamisella sekä vaiheittaisella etenemisellä.

Liikunnan aluejärjestöt tukevat kuntia ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä kehittämistyön eri vaiheissa. Toimintayksikölle tarjottava maksuton tuki kohdennetaan vahvimmin toiminnan käynnistämiseen sekä kehittämiseen.

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista. Päämäärän toteutumiseen pyritään kolmella tavalla:

  • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Työyhteisön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien

 

 

Tilaa varhaiskasvatuksen oma uutiskirje, jossa ajankohtaista tietoa alueemme (Etelä-Pohjanmaa/Pohjanmaa) toiminnasta. Uutiskirje ilmestyy helmi-,huhti-,kesä-,elo-,loka- ja joulukuussa. Aina kuukauden viimeisenä perjantaina. 

Liity postituslistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Kirsille (kirsi.kuusisto@plu.fi).

Share This