Valitse sivu

Viime viikolla julkistetuista 5. ja 8. luokan oppilaiden Move!-mittaustuloksista saatiin huolestuttavia uutisia. Noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista.
Move!-mittausten päätavoite on kannustaa lapsia ja nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ne ovat myös osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä 5. ja 8. luokan oppilaiden laajoja terveystarkastuksia. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja.

Myös vuoden 2021 varusmiesten kestävyyskunnosta saatiin huolestuttavia tuloksia: kestävyyskunto on mittaushistorian toiseksi huonoin. Lihaskunnoltaan hyväkuntoisten varusmiesten osuus on viime vuosina hieman laskenut ja heikkokuntoisten osuus kasvanut.

Miten päästään parempaan

Jotta parempaan tilanteeseen päästään, totesi UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari julkistamistilaisuuden jälkeisessä keskustelussa välittömästi tehtäväksi toimenpiteeksi vision, jonka tavoitetilan ja suuntaviivojen määrittäjäksi hän nimesi valtioneuvoston. Lisäksi tarvitaan suunnitelma ja käytännön jalkauttamista kuntiin.
Kommenttipuheenvuorossa alivaltiosihteeri Päivi Nerg totesi yhteiskunnan tarvitsevan suuren kulttuurinmuutoksen sanoen, että ”liikunta on ratkaisu”.

Lue lisää tuloksista Valtion liikuntaneuvoston sivuilta 

Share This