Valitse sivu

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 21.10. Kokouksessaan hallitus käsitteli Olympiakomitean strategian päivitystä, päätti Olympiakomitean syyskokoukselle tehtävistä esityksistä ja nimesi edustajia liikunnan ja urheilun luottamustehtäviin.

Jan Vapaavuori: Olympiakomitean otettava johtava rooli liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä 

Hallitus päätti esittää 20.11. kokoontuvalle Olympiakomitean syyskokoukselle, että Olympiakomitean nykyistä strategiaa päivitetään kattamaan aiempaa laajemmin myös liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori painottaa asian tärkeyttä muuttuneessa ajassa.

– Koronapandemia on ravistellut Suomea ja lisännyt ihmisten passiivisuutta. Samaan aikaan liikunnan ja urheilun rahoitus on laskusuunnassa, mikä on kestämätöntä huomioiden liikunnan kiistattomat hyödyt yhteiskunnalle. On harvoja asioita, joiden yhteiskunnallinen panos-tuotos –suhde on niin hyvä kuin se, jonka panostus liikuntaan ja urheiluun tuottaa, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori muistuttaa, että Olympiakomitea liikuttaa jäsenistönsä kautta yli miljoonaa suomalaista, mutta yhteiskunnalle on tärkeää, että kaikki muutkin suomalaiset omaksuvat liikunnallisen elämäntavan.

– Olympiakomitean on syytä ottaa suurempaa roolia myös koko kansan liikuttamisessa ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Kyse on paitsi liikuntakulttuurin edistämisestä, myös laajemman yhteiskuntavastuun kantamisesta, linjaa Vapaavuori.

Strategian päivittämisen lisäksi hallitus päätti esittää syyskokoukselle uusien jäsenien hyväksymistä seuraavasti: varsinaiseksi jäseneksi Suomen Padelliitto ry, kumppanuusjäseniksi Suomen SUB-liitto ry ja Suomen Mölkkyliitto ry.

Hallitus päätti myös esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi päivitetyn version Reilu Peli -asiakirjasta. Reilu Peli -asiakirja on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Asiakirja on päivitetty vastaamaan urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman rakennetta.

Lausunto valtakunnallisesti merkittävistä liikuntapaikkojen perustamishankkeista

Olympiakomitean hallitus hyväksyi kokouksessaan lausunnon koskien liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa 2022-2025. Lausunto toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja se kohdistuu rahoitussuunnitelmassa käsiteltäviin valtakunnallisesti merkittäviin, huippu-urheilun kannalta keskeisiin hankkeisiin.

Olympiakomitean lausunnon mukaan tärkein hanke on Helsinkiin rakentuva jääurheilun monitoimihalli (Myllypuron jääurheilukeskus Oy). Hanke tarjoaa pika- ja taitoluistelulle kaikki laji- ja oheisharjoittelutilat. Hanke kytkeytyy toiminnallisesti Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan ja Helsingin Olympiavalmennuskeskukseen. Pikaluistelun osalta hanke luo Suomeen toistaiseksi täysin puuttuvan halliolosuhteen, joka mahdollistaa valtakunnallisen valmennuksen keskittämisen sekä arvokilpailujen järjestämisen.

Prioriteetiltaan toisena on Jyväskylän Hippos-hanke. Se on laaja ja monilajinen liikuntapaikkahanke, jonka erityispiirteenä on siihen liittyvä osaamiskeskittymä (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, alueen oppilaitokset, Jyväskylän Urheiluakatemia). Hanke parantaa urheilijoiden päivittäisharjoitteluolosuhteita ja kaksoisuraratkaisuja Jyväskylässä, joka on yksi kuudesta Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman valtakunnalliseen rooliin nostetusta päivittäisharjoittelun toimintaympäristöstä.

Nimeämisiä luottamustehtäviin

Hallitus nimesi kokouksessaan edustajia liikunnan ja urheilun luottamustehtäviin. Suomen Urheilumuseosäätiön hallitukseen toimikaudelle 2022-2024 nimettiin Riia Martinoja ja Erkka Westerlund. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön hallitukseen toimikaudelle 2022-2023 nimettiin Tapio Korjus (puheenjohtaja), Mika Lehtimäki ja Laura Andersson.

Lisätiedot:
Suomen Olympiakomitea, puheenjohtaja Jan Vapaavuori, jan.vapaavuori@olympiakomitea.fi,
toimitusjohtaja Mikko Salonen, mikko.salonen@olympiakomitea.fi, 040 541 0295.

 

Share This