Valitse sivu

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU) noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, eri ministeriöiden linjauksia leirien ja muiden tapahtumien järjestelyjen suhteen koronavirus covid-19 -epidemiatilanteessa.

Suomen hallitus on päättänyt, että kaikki yli 500 hengen tilaisuudet perutaan 31.5.2020 asti. Hallitus myös kehottaa pienempien tilaisuuksien järjestäjiä tekemään riskiarviot omista tapahtumistaan.

PLU tekee tiivistä yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa koronavirustilanteen seurannassa.

PLU seuraa tilannetta, kartoittaa omat tapahtumat sekä tilaisuudet ja päivittää ajantasaista tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista näiden toteutuksen osalta kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoa Covid -19 tilanteesta saat ajantasaisesti THL:n sivuilta

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR1l-Aw2wGRZEu2bzU8PKVtj6VUp64U2pyj8rCrox17ypRodExxv1V5KFjw&h=AT2U5sC5wppri-obGSZRCxf2Yg35VETJX5WrrCDNovpvhncyx46yD-JzvXamPhwwdgUIA_1M4Dr941quJLv-Bm09gDenaPMPpsIJEODzMBu27dvc1sVGHlcrscJLF2XMt0VRGQ

Share This