Valitse sivu

Seurat

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli

Nuorten kesätyösetelit tulevat taas


Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikunnan aluejärjestöille 2,2 milj € avustuksina edelleen jaettavaksi liikunta- ja urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria kesätöihin. PLU ry:n alueelle myönnettiin rahoitus 235 seteliin. Lisäksi PLU ry sai tukea koulutusten järjestämiseen, liittyen kesäseteleihin.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi PLU tukee lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5. – 30.9.2022. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15 – 29 -vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 € osuus/henkilö, sisältäen sivukulut.

PLU ry on linjannut liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi, 5 – 6 tuntia/työpäivä, max 30 tuntia/viikko. Tuki voidaan jakaa myös pidemmälle ajalle, huolehtien kuitenkin siitä, että 50 – 60 tuntia täyttyy.
  • palkkatuki on 700 €/nuori, sisältäen sivukulut
  • seura voi hakea max. 5 seteliä nuorten työllistämiseen
  • tukea jaetaan niin kauan kuin rahoitusta riittää, kuitenkin niin, että viimeiset tukipäätökset tehdään 30.6.2022

PLU ry:n nettisivuilta löytyy hakulomake, jonka täyttämällä ja lähettämällä tukea haetaan. Päätöksiä tehdään rullaavasti, sitä mukaan viikoittain (joka perjantai) kun hakemuksia tulee. Hakemukset käsitellään ja päätökset tehdään saapumisjärjestyksessä.

Päätöksestä ilmoitamme seuran nimeämälle yhdyshenkilölle. Hänelle toimitetaan myös tarkemmat ohjeet jatkotoimista sopimuksiin ja tuen maksamiseen liittyen. Avustus vaatii delegointisopimuksen tekemistä ja raportointia. Avustuksen käytöstä on tehtävä avustus- ja tiliselvitys 15.10.2022 mennessä PLU ry:lle. Ko. raportointiohjeet ja -pohja toimitetaan seuroille työllistämispäätöksen yhteydessä.

Edellytämme tukea saavilta seuroilta PLU:n Seura nuoren työnantajana -koulutukseen osallistumista. Koulutukseen käytetään ministeriön tukea niin, että se on seuroille ilmainen.

Tulossa on myös ohjaajakoulutusta, ja siitä ilmoitamme myöhemmin.

Linkki hakulomakkeeseen.

Lisätietoja: PLU, Aino-Maija Siren, p. 0400 268 761, aino-maija.siren@plu.fi

Share This