Valitse sivu

Seurat

Koulutukset

Koulutukset

PLU tarjoaa seuratoimijoille koulutuskokonaisuuksia eri aihepiireistä. Sisältö voi olla valmis kokonaisuus allaolevista tai jokin muu tilaajan tarpeen mukainen. Koulutuksemme sopivat kaikille liikunta- ja urheiluseuroille lajista riippumatta. Lajiliitot tarjoavat lajikohtaisia koulutuksia.

Lisätietoja koulutuksista:

Katariina Haapasaari, va. seurakehittäjä
katariina.haapasaari@plu.fi
puh. 040 487 9026

Seurajohto

Hyvän seuran hallinto, kesto 3 h

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme, miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.


Hyvän seuran verotus (3 h)

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille.


Hyvän seuran viestintä (3 h)

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää sekä media- ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana.


Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa (3 h)

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä siitä, miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?


Urheilun johtaminen hyvässä seurassa (3 h)

Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seura toiminnan tarkoitus? Onko meillä seuranvalmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.


Hyvä seura työnantajana (3 h)

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana -koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.


Urheiluseuran rekrytointikoulutus (3 h)

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana paneudutaan seuran rekrytointisuunnitelmaan.


Urheiluseuran talouskoulutus (3 h)

Urheilu- ja liikuntaseurojen taloushallinnon koulutuksessa paneudutaan yleisesti talouden hoitamiseen. Koulutus on tarkoitettu kaikille seuran hallituksen jäsenille ja asiasta kiinnostuneille.

Sisältönä mm:

  • budjetin laadinta
  • talouden seuranta
  • talouden tunnusluvut
  • yleisseuran taloushallinto – ovatko varat seuran vai jaoston?
  • ovatko varat seuran vai joukkueen
Share This