Valitse sivu

Kirsi Martinmäki toivoo mahdollisimman monien alueemme seurojen hakevan tukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriön haku seuratoiminnan kehittämiseen avautuu viikon päästä (12.11.2019) ja päättyy 17.12.2019 klo 16.15. Seurakehittäjä Kirsi Martinmäki ohjeisti seuraväkeä tänään Elinkeinotalolla.

Tukea haetaan joko toiminnalliseen tai palkkatukeen. Ennen kuin tukea haetaan, tulee seuran hallituksen tehdä päätös tuen hakemisesta. Päätöspäivämäärä tarvitaan hakemukseen.

Kirsi Martinmäen mukaan tukea voi saada seuran olemassa olevaan toimintaan. Sen ei siis tarvitse aina olla jotakin uutta. Seuran kannattaa harkita tuen hakemista, kun se haluaa edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja tai lisätä toiminnan monipuolisuutta. Seuran omarahoitusosuus tulee olla vähintään neljännes koko budjetista.

– Kannattaa tehdä selkeä toimintasuunnitelma ja pohtia mitattavia, selkeitä ja realistisia tavoitteita. Myös hankkeen juurruttaminen on tärkeää eli miten toiminta vakiinnutetaan hankeajan jälkeen, totesi Kirsi Martinmäki.

Kysy lisää esim. sähköpostitse: kirsi.martinmaki@plu.fi

Share This