Valitse sivu

Olympiakomitean hallitus keskusteli kokouksessaan 10.3. koronavirustilanteesta, käsitteli kevätkokousasioita ja kuuli esityksen ”uudesta” Paralympiakomiteasta. Hallitus myös päätti toteuttaa kevään aikana jäsenkyselyn.

Koronaviruksen osalta noudatetaan viranomaisten suosituksia

Olympiakomitea noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön linjauksia ohjeistaessaan lajiliittoja kilpailu- ja leiritapahtumien järjestelyjen ja urheilijoiden liikkumisen suhteen koronavirus covid-19 -epidemiatilanteessa. Toistaiseksi Suomi on epidemian rajausvaiheessa. Covid-19 tartuntariski Suomessa on pieni eikä ihmisten maahantuloa tai kokoontumista urheilutapahtumiin rajoiteta.

Olympiakomitea tekee tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa koronavirustilanteen seurannassa. Epidemiatilanne muuttuu jatkuvasti ja kansainväliset tutkimusryhmät tuottavat viruksesta päivittäin uutta tietoa. Siksi lähitulevaisuuden tilannetta, saati vaikutusta Tokion Olympialaisiin tai muihin suuriin urheilutapahtumiin on mahdotonta ennustaa. Olympiakomitea seuraa tilannetta ja päivittää ajantasaista tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista kotisivuillaan.

Talous vakaalla pohjalla 

Hallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2019 tilinpäätöksen esitettäväksi kevätkokoukselle. Vuoden 2019 tulos 419 129 euroa oli hieman budjetoitua parempi. Olympiavuosien kustannuksiin varautumiseksi hallitus päätti vuonna 2018 oman pääoman vahvistamissuunnitelmasta, jonka mukaisesti vuoden 2019 ylijäämäksi oli budjetoitu 400 000 euroa. Oma pääoma vuoden lopussa oli 529 552 euroa.

Hallitus totesi oman varainhankinnan kehittyneen edelleen myönteisesti. Vuoden 2019 tuotoista valtionapujen osuus oli 64 % ja omarahoituksen osuus 36 %.

Hallitus hyväksyi myös vuoden 2019 vuosikertomuksen rakenteen ja alustavan version jatkovalmistelun pohjaksi. Hallitus hyväksyy vuosikertomuksen lopullisesti 21.4. kokouksessaan ja esittää tämän jälkeen sen hyväksymistä edelleen vuosikokoukselle.

Jäsenkysely kevään aikana

Hallitus päätti toteuttaa kevään aikana Olympiakomitean jäsenille jäsentyytyväisyyskyselyn. Lisäksi hallitus kuuli toimitusjohtajan päivityksen strategian jalkauttamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen esitteli kokouksessa uuden Paralympiakomitean. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Suomen Paralympiakomitea yhdistyivät vuoden 2020 alussa. Uuden vammaisurheilun ja -liikunnan kattojärjestön nimeksi tuli Suomen Paralympiakomitea. Paralympiakomitea vastaa liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden urheilu- ja liikuntatoiminnasta.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Salonen, p. 040 5410 295

Jaa somessa