Valitse sivu

Suomen Olympiakomitean hallitus vahvisti kokouksessaan 22.9.2020 päivitetyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä toiminnan ja talouden suunnittelun raamin vuodelle 2021. Lisäksi hallitus kuuli tilannekatsaukset uudesta osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta, huippu-urheilun menestystavoitteiden rakentamisesta sekä liikunnan ja urheilun kuntavaaliteemoista.

Olympiakomitea tekee vahvaa työtä epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän ehkäisemiseksi 

Olympiakomitean hallitus kävi kokouksessaan keskustelun toimenpiteistä häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi liikunnassa ja urheilussa. Hallitus totesi, että aiheeseen liittyvää työtä on tehty painokkaasti jo usean vuoden ajan, mutta toimia on syytä edelleen vahvistaa SUEKin tuoreen raportin antamien tietojen pohjalta. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä häiritsevän puheen kitkemiseen ja #pukukoppipuhe2020 -kampanjaan.

Hallitus käsitteli ja hyväksyi päivitetyn Olympiakomitean yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2020-2022.

Liikunta- ja urheilujärjestelmä tuottaa iloa ja hyötyä suomalaisille myös vuonna 2021 

Hallitus hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman rakenteen ja taloussuunnitelman raamin. Hallitus totesi tyytyväisyytensä siihen, että ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnittelu voidaan tehdä ilman merkittäviä supistuksia tai leikkauksia. Suomen hallitus päätti budjettiriihessä kompensoida yleishyödyllisiä toimijoita ensi vuonna uhanneen rahoituksen laskun täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että liikunnan ja urheilun valtionrahoituksen avulla turvataan myös ensi vuonna perustoiminnot yli miljoonanalle suomalaiselle harrastajalle ja yli 400 000 vapaaehtoistoimijalle urheiluseuroissa, sekä mahdollistetaan liikunnan ja urheilun tuottamat merkittävät sosiaaliset, kansanterveydelliset ja taloudelliset hyödyt kaikille suomalaisille.

Hallituksen seuraava kokous on 27.10. Tuolloin tehdään mm. lopullinen esitys Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2021.

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295.

Share This