Valitse sivu

Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan uusista toimenpiteistä häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi sekä hyväksyi urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman. Lisäksi hallitus keskusteli SM-viikon jatkosta vuoden 2021 jälkeen ja huippu-urheilulain selvitystyöstä. 

 Muita ajankohtaisia asioita olivat vuosien 2021-2024 hallituksen valintaprosessin läpikäynti sekä urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksuista ja sihteerien palkkioista päättäminen. Myös Suomen Olympiajoukkueen valintapäivät Tokion olympialaisiin sovittiin. 

 Eettisten asioiden tutkinta ja kurinpito pitää keskittää 

 Olympiakomitean hallitus haluaa käynnistää yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa selvityksen mahdollisuudesta keskittää eettisten asioiden rikkomuksien tutkinta ja kurinpito. Hallitus linjasi kokouksessaan, että niin ongelmien ennaltaehkäisyä kuin välitöntä puuttumista epäkohtiin tulee parantaa kehittämällä valmentajaosaamista ja koulutusta sekä lisäämällä neuvontaa.  

 Hallitus päätti myös selvittää valmentaja- ja ohjaajalisenssijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet sekä mahdollisuuden matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon. Hallitus totesi myös keskustelussaan, että käytettävissä olevat resurssit eivät ole tällä hetkellä riittävät ja tämä tulee huomioida jatkosuunnittelussa. 

 Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma hyväksyttiin 

 Olympiakomitean hallitus hyväksyi urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman. Vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa.  Urheiluyhteisön tavoitteena on vastuullinen liikunta ja urheilu.  

 Vastuullisuusohjelman mukaan turvallisessa toimintaympäristössä kukaan ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.  Vastuullisuusohjelma koostuu viidestä osa-alueesta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.  

 SM-viikon jatkoa selvitetään  

 Hallitus päätti syksyllä 2018 kolmivuotisesta suunnitelmasta SM-viikon järjestämiseksi vuosina 2019-2021. Vuoden 2019 SM-viikko järjestettiin Vantaalla ja vuoden 2020 SM-viikko viime viikonloppuna Joensuussa. Kesällä 2021 SM-viikko järjestetään Salossa. Hallitus keskusteli SM-viikon jatkosta vuoden 2021 jälkeen ja päätti, että viikon jatkamisen edellytykset tulee selvittää 

 Hallitus keskusteli myös meneillään olevasta huippu-urheilulain selvitystyöstä ja linjasi, että lainsäädännössä tulee selventää urheiluun ammattina liittyvät sosioekonomiset kysymykset siten, että urheilijat ovat yhdenvertaisessa asemassa suhteessa yleiseen työntekijöiden asemaan Suomessa. Lisäksi hallitus näkee, että kilpa- ja huippu-urheilun erityispiirteet tulee huomioida osana huippu-urheilun edistämiseksi tarkoitettua lainsäädäntöä.  

 Hallitus totesi myös, että huippu-urheilun edistäminen edellyttää selkeää johtamista ja, että huippu-urheilun tulee olla selkeästi järjestöjohtoista. Jäsenjärjestöjen mandaatilla toimivalla Olympiakomitealla tulee olla nykyistä kattavampi mahdollisuus jakaa huippu-urheiluun liittyviä valtionavustuksia. Tämä edellyttää selventävää lisäystä liikuntalakiin siitä, että huippu-urheilua johtaa Olympiakomitea. Olympiakomitean näkemyksen mukaan liikuntalaista tulee lisäksi poistaa kirjaus, että liikunnan ja urheilun rahoitus katetaan ensisijaisesti rahapelivoittovaroista.  

 Vuosien 2021-2024 hallituksen valinta 

 Hallitus kävi läpi vuosien 2021-2024 hallituksen valintaprosessin ja hyväksyi ehdollepanotoimikunnan ohjesäännön esitettäväksi kevätkokouksen päätettäväksi. Esitys ehdollepanotoimikunnan kokoonpanoksi hyväksytään kevätkokouksen päätettäväksi hallituksen kokouksessa 21.4.  

 Hallituksen esitykset ehdollepanotoimikunnan ohjesäännöksi ja ehdollepanotoimikunnan kokoonpanoksi päätetään kevätkokouksessa 26.5. Ehdollepanotoimikunta hakee Olympiakomitean jäseniltä ja urheilijavaliokunnalta esityksiä syyskuun alkuun mennessä, hakee itsenäisesti ehdokkaita, järjestää kaikkien ehdokkaiden avoimen esittelytilaisuuden syyskuussa Sporttitalossa ja valmistelee kirjallisen esityksen 15.10. mennessä syyskokoukseen Ehdollepanotoimikunnan esitys käsitellään ja uusi hallitus valitaan syyskokouksessa 21.11.  

 Lisäksi hallitus päätti, että Urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksu vuonna 2020 on 250 euroa yksityishenkilöille ja 700 euroa yhteisöille.  

 Suomen Olympiajoukkueen valintapäivät 

 Olympiajoukkueen tämän vuoden valintapäiviksi, mikäli valintakriteerit täyttäviä urheilijoita on, sovittiin seuraavat ajankohdat: 2. valintapäivä 21.4., 3. valintapäivä 5.5., 4. valintapäivä 2.6. ja 5. valintapäivä 6.7.2020.  

 Ensimmäiset valinnat hallitus teki kokouksessaan 12. joulukuuta, jolloin kisoihin valittiin 7 urheilijaa. Joulukuussa joukkueeseen nimettiin Lotta Henttala, Matti Mattsson, Satu Mäkelä-Nummela, Veli-Matti ”Aku” Partanen, Tuuli Petäjä-Sirén, Topi Raitanen ja Kaarle Tapper. 

 Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295 

Jaa somessa