Valitse sivu

Ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikuntakäyttäytymisessä sekä terveydessä on kuilu, verrattuna koko väestöön.
Kunnissa ja seuroissa tehtävä liikuntatyö tavoittaa Suomessa syntyneitä paremmin,
ulkomaalaistaustaisten jäädessä liikuntakentiltä sivummalle.
Jotta liikuntatarjonta ja liikunnan harrastamisen mahdollisuudet olisivat tehokkaammin myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden käytettävissä, on tunnettava muuttajien lähtökohtia sekä ymmärrettävä prosesseja, miten muuton jälkeen uudessa
asuinmaassa liikuntakentille tullaan.

Hybridi mallilla toteutettava maksuton koulutussarja seuroille, kunnille / kaupungeille, maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville järjestöille, yhdistyksille ja muille asiasta kiinnostuneille tahoille.
Koulutussarjan tarjoaa Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama RIVE- hanke.

1. osa: Kokemukset avaavat polun liikuntakentille.
  19.10 Klo.13:00 – 15:00
– Aiheen tausta: keitä Suomessa asuu,
muuttaminen nykyajassa, mitä tiedetään ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikkumisesta ja terveydestä.
– liikkujien moninaiset lähtökohdat,
– liikunnalle annetut merkitykset
– miten polku liikuntakentille löytyy
Ilmoittaudu 1. osaan viimeistään 10.10.2022 mennessä.

2. osa: Kohtaamiset liikuntakentillä
9.11 Klo. 13:00 – 15:00
– kulttuurit eivät kohtaa, ihmiset kylläkin.
– tarkoittaako liikunta kaikille samaa?
– liikkujan sekä ihmisen kohtaaminen,
– kohtaamisia värittävät katsontakehykset ja roolit
– kohtaamisiin vaikuttavat moraaliset järjestykset
Ilmoittaudu 2. osaan viimeistään 1.11.2022 mennessä.

3. osa: Erivertaisuus ja sen vähentäminen
30.11 Klo. 13:00 – 15:00
– hyvä tahto vai velvollisuus?
– mistä syntyy erivertaisuus
– mihin laki velvoittaa: eroja kuntien ja seurojen velvoitteissa
– miten edistetään ulkomaalaistaustaisten ihmisten
yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.
Ilmoittaudu 3. osaan viimeistään 20.11.2022 mennessä.

Ilmoittautua voit linkistä: ILMOITTAUDU TÄSTÄ

RIVE -koulutussarja Eva Rönkkö

Share This