Valitse sivu

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa miljoona euroa avustuksina edelleen liikunta- ja urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria kesätöihin. Pääpaino tehtävissä tulee olla liikettä lisäävissä ja liikuntaa ohjaavissa tehtävissä.
 PLU:n  alueelle myönnettiin 77 000 euroa harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi PLU tukee nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5.–30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15–29-vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö sisältäen sivukulut.
Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Liikunnan aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi, 5–6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko
  • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
  • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää

Täytä hakemus hakulomakkeella 5.5.2021 klo 23.59 mennessä alta. Päätöksiä tehdään rullaavasti hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Valinnan jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle. Hänelle toimitetaan myös tarkemmat ohjeet jatkotoimista sopimuksiin ja tuen maksamiseen liittyen.  Avustus vaatii delegointisopimusta ja raportointia. Avustuksen käytöstä on tehtävä avustus- ja tiliselvitys 15.10.2021 mennessä Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:lle. Ko. raportointiohjeet ja -pohja toimitetaan seuroille työllistämispäätöksen yhteydessä.

Edellytämme tukea saavilta seuroilta PLUn Seura nuoren työnantajana -koulutukseen  osallistumista. Koulutuksen päivänmäärät ilmoitetaan päätöksen yhteydessä. Koulutus on ilmainen.

Lisäksi suosittelemme ohjaajille PLUn Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -ohjaajakoulutusta. Tämä koulutus maksaa 15 €/osallistuja. Koulutus päivänmäärät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Avustukseen liittyvät ehdot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lisätietoja: PLU, aluejohtaja, Aino-Maija Siren, p. 0400 268 761, aino-maija.siren@plu.fi

Share This