Valitse sivu

Varhaiskasvatus

Täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutusten tavoitteena on tarjota uusia ajatuksia ja keinoja pienten lasten liikuttamiseen. Lapsille liikunta ei ole harjoittelua vaan fyysisesti aktiivista leikkiä. Fyysiset ja motoriset perustaidot kehittyvät parhaiten silloin kun lapset pääsevät leikkimään päivittäin yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä. Aikuisten tehtävänä on luoda edellytykset lasten riittävälle liikkumiselle.

Avoimet koulutukset löydät etusivulta.

Ylivilkkaan lapsen kohtaaminen -koulutus, kesto 3 h

Koulutus on tarkoitettu kaikille ohjaajille, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa.

Koulutuksen sisältö:

  • Mikä tekee lapsesta ylivilkkaan?
  • Miten ohjaaja kohtaa ylivilkkaan lapsen ja mitä toimintatapoja ohjaustilanteessa voi käyttää?
  • Keinoja ja välineitä ohjaustyöhön
    – yhteistyö huoltajien kanssa, miten vahvistaa positiivista vanhempiyhteistyötä ja minkälaisia tapaamisia (pelisääntökeskustelu) huoltajien kanssa voidaan pitää
  • Ylivilkkaiden lasten vanhempien kohtaaminen

Loruloikka, kesto 3 h

Koulutuksessa lorutellaan ja riimitellään nimensä mukaisesti. Myös erilaiset laululorut tulevat tutuksi. Saat tuhdin musiikki- ja lorupaketin, joita voit käyttää niin isommille kuin pienemmillekin ryhmille.

Jonot mataliksi, kesto 2 h

JONOT MATALIKSI –liikuntatuntien päämäärä on tukea lasten elämän kestävän liikuntainnostuksen syntymistä. Jonot mataliksi –liikuntatunneilla/-tuokioissa jokaiselle lapselle luodaan aito mahdollisuus onnistua sekä osallistua tekemiseen. Taitavilla opetusjärjestelyillä voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja häiriökäyttäytymistä. Tämä vaatii meiltä kaikilta asenneilmaston muutosta, uusia toimintamalleja ja -tapoja sekä uutta esimerkkiä. Jonot mataliksi -koulutukset ovat kaikkea tätä!

Nassikkapaini, kesto 3 h

Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille, ja se toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile!

Vekara Vipellys – liikuntaa alle 3-vuotiaille, kesto 3 h

Alle 3-vuotiaiden lasten elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat heille liikuntatiloja. Aikuisen rooli on havainnoida ja tukea jokaisen lapsen yksilöllistä kehitystä. Lapsi oppii ainoastaan itse liikkuen ja havainnoiden. Vekara Vipellys – liikuntaa alle 3-vuotiaille -kurssilta saat tietoa ja käytännön keinoja alle 3-vuotiaiden monipuoliseen liikunnan toteuttamiseen.

Lastentanssin avaimet, kesto 3 h

Lastentanssissa yhdistyy kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaiseminen ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä tuntea iloa ilmaisustaan. Koulutus sopii hyvin jokaiselle lapsen ohjaajalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!

Temppuillen taitavaksi, kesto 3 h

Lapsi temppuilee tilaisuuden tullen jo luonnostaan: kiipeilee, hyppii, heiluu, pyörii, juoksee ja tasapainoilee. Kurssilla käydään läpi telineiden ja välineiden käyttöä erilaisissa ympäristöissä. Tutuksi tulevat myös liikkeissä avustaminen ja erilaisten temppujen kehittelyvaiheet.

Seikkailuliikunta, kesto 3 h

Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Kurssin aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Pallotellen, kesto 3 h

Pallo on välineenä kiehtova ja innostava. Ihan pienimmät lapset tarvitsevat pitkään oman pallon, isommat lapset haluavat pelata. Peli-iloon pääsee pelaamalla! Tällä kurssilla käytetään paljon erilaisia palloja ja opetellaan pienille lapsille sopivia pelimuunnelmia.

Liikettä pihaleikkeihin, kesto 3 h

Pihaleikit -kurssilla palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuu sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen – tietenkin myös jännitys ja hauskuus. Kurssimateriaalista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihinkin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan koulun pihalle välituntiliikunnaksi.

Rytmikkäästi liikkuen, kesto 3 h

Kurssilla liikutaan ja musisoidaan perussykkeen tahdissa. Liike ja musiikki tukevat toisiaan, kun käytetään kehosoittimia, leikitään palloilla ja lorutellaan. Kurssilla käytetään vauhtivarpaat cd:ltä tuttuja kappaleita ja tehdään rytmikkäitä liikuntaleikkejä ja –harjoitteita, joita on helppo toteuttaa lapsiryhmän kanssa.

Leikitellen luistimilla, kesto 3 h

Luistelemaan oppii leikkimällä. Sovellettuina monet pelit ja leikit sopivat toteutettavaksi sekä jalan että luistimilla – siis koko talven ajan keleistä riippumatta. Kurssilla käydyn perustiedon lisäksi kurssimateriaalissa on runsaasti ideoita luistelukentille ja kaukaloihin.

Sujuvasti suksilla, kesto 3 h

Hiihto on lapsille monipuolinen ja mielekäs tapa liikkua. Tiesitkö, että suksilla voi sujuvasti pelata vaikka sählyä? Kurssilla käsittelemme oman hiihtomaan rakentamista, suksien kanssa leikkimistä ja pelaamista sekä hiihtovälineiden huoltoa.

Superpäivät, kesto 4−6 h

Omaan työhön liikunnallisia vinkkejä. Päivän/iltapäivän aikana kierretään liikunnallisilla toimintapisteillä. Asiaa myös ajankohtaisista varhaiskasvatuksen asioista.

Share This