Valitse sivu

Liikunnasta hyvinvointia

PLU liikuttaa Pohjanmaata vauvasta vaariin

Koulutukset

Koulutus on yksi PLU:n tärkeimmistä osa-alueista: tuotamme laadukasta ja käytännönläheistä koulutusta sekä avoimena että tilauskoulutuksena.

Leirit

Leirit ovat liikuntaleirejä, joille jokainen lapsi ja nuori voi osallistua: mukaan pääsevät myös vasta-alkajat ja ensimmäistä kertaa lajia kokeilevat.

Työpaikkaliikunta

Tarjoamme harrasteliikunnan palveluita yhteisöille sekä yksittäisille liikkujille yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa.

Urheilugaala

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n ja Pohjanmaan Urheilutoimittajat ry:n vuosittain yhdessä järjestämä pohjalaisen liikunnan ja urheilun juhlailta.

Koulutukset

Ajankohtaista

Liikuntayhteisöltä tiukka viesti kehysriiheen: leikkaukset uhkaavat romahduttaa liikunnan edistämisen

Orpon hallitus kaavailee huhtikuun kehysriihessä uusia sopeutustoimia valtion talouden tasapainottamiseksi. Suomen Olympiakomitea on huolissaan mahdollisten lisäleikkausten kohdistamisesta liikuntaan ja urheiluun, ja muistuttaa hallitusohjelman kirjauksista, joilla tavoitellaan liikkeen lisäämistä.
– Näin suuret leikkaukset vaarantavat pitkäjänteisen työn, jota liikunnan edistämiseksi tehdään. Jos lähes neljännes liikuntabudjetista karsiutuu, hallitus ei tule pääsemään tavoitteeseensa liikkeen lisäämisestä. Hallitus ei myöskään tule pääsemään työllisyystavoitteeseensa, jos suomalaisten toimintakyky romahtaa, sanoo Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Tällä hetkellä hallitusohjelmaan kirjatut säästöt vievät arviolta lähes neljänneksen liikuntabudjetista vuonna 2027. Olympiakomitea pitää kohtuuttomana, jos hallituskauden aikana liikunnasta leikattaisiin enemmän kuin muilta hallinnonaloilta. Liikuntajärjestöt ovat kuitenkin valmiita kantamaan oman vastuunsa talouden laittamisesta kuntoon. Parhaillaan käynnissä on selvityksiä rakenteesta ja yhteisistä palveluista, joiden kautta parannetaan kustannustehokkuutta.
– Pelkona on, että resurssien vähentyessä näivettyy myös liikunnan vapaaehtoistoiminta, jonka taloudellinen arvo on vuosittain noin 700 miljoonaa euroa. Samalla jatkavat kasvamistaan liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannukset, jotka ovat yhteiskunnalle vuosittain jo yli 4,7 miljardia euroa. Erityinen huolemme on lasten ja nuorten henkisestä sekä fyysisestä hyvinvoinnista, korostaa Vapaavuori.

Olympiakomitea esittää, että valtionavustusten leikkauksista tulisi toteuttaa liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi ennen päätöksiä. Liikuntayhteisön viesti päättäjille on, että leikkaukset supistavat toimintaa, heikentävät palveluja esimerkiksi urheiluseuroille ja kasvattavat maksuja harrastajille. Nämä heijastuvat suoraan perheiden, urheiluseurojen ja urheilijoiden arkeen.

Tiukentuvassa taloustilanteessa liikuntayhteisö toivoo hallitukselta kolmea kädenojennusta:
1) Paremmat edellytykset varainhankinnalle: varainhankinnan edistäminen esimerkiksi laajentamalla lahjoittamisen verovähennysoikeutta liikuntaan ja urheiluun sekä mahdollistamalla valtionavustuksen käyttäminen varainhankinnan kustannuksiin
2) Vähemmän byrokratiaa: valtionohjauksen keventäminen kansalaisjärjestöjen autonomian ja sitä kautta demokratian vahvistamiseksi esimerkiksi siirtymällä monivuotisiin yleisavustuksiin
3) Vahvempaa osallisuutta: kansalaisjärjestöjä koskevien päätösten valmisteleminen aidossa dialogissa järjestöjen kanssa prosessien alusta lähtien.

Liikuntayhteisö käynnistää #EiLeikataLiikunnasta -somekampanjan. Kampanjan tavoitteena on havainnollistaa päättäjille, mitä Suomi menettää, jos liikunnasta leikataan. Kutsumme kaikki liikunnan ja urheilun toimijat ja ystävät mukaan vaikuttamaan tämän viikon aikana. Voit osallistua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #eileikataliikunnasta ja hyödyntämällä kuvapohjia, jotka löytyvät tästä linkistä kuvapankkiin.

Hallituksen kehysriihi järjestetään 15.–16. huhtikuuta.

Huhtikuun uutiskirje ilmestynyt

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n huhtikuun uutiskirjeen aiheita:

 

  • maksuttomia etäkoulutuksia ohjaajille, järjestäjänä Harrastamisen Suomen Mallin aluehanke
  • jäsenseuraesittelyssä Isojoen Urheilijat ry
  • PLU järjestää seuran hallintoon liittyviä ja muita koulutuksia 

    PLU uutiskirje huhtikuu 2024

Uutisen kuva: Liikunnan aluejärjestöt

 

 

Yhdistyksen ytimessä

Haluatko tehostaa yhdistyksesi toimintaa ja saavuttaa yhteiset tavoitteet entistäkin paremmin?

Uutta virtaa -hankkeen tilaisuudet jatkuvat huhtikuussa paneutumalla organisaation rakenteeseen ja toimintatapoihin. Kehitysillat järjestetään 10.4. Ilmajoella (kunnantalo), 16.4. Jalasjärvellä (Jalasjärvi-talo) sekä 18.4. Seinäjoella (Elinkeinotalo) klo 18–20:30. Kahvitarjoilu 17:30 alkaen.

Illan aikana

  • käydään läpi, miksi toimiva yhdistys on tärkeä
  • keskustellaan yhdistyksen rooleista ja arvoista
  • pohditaan, miten yhdistys voisi kehittää toimintaansa

Kehitysillat ovat hyvä mahdollisuus syventyä toimivan yhdistyksen keskeisiin osa-alueisiin ja luoda konkreettisia suunnitelmia yhdistyksen kehittämiseksi. Kerätkää seuranne hallitus koolle, ja lähtekää mukaan!

Tilaisuudet ovat kaikille seuroille ja yhdistyksille avoimia ja maksuttomia!

Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumisia.

Lisätietoja aino-maija.siren@plu.fi tai puh. 0400-268 761

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä tavoitettu vaikuttava määrä kohderyhmiä

Liikunnan aluejärjestöjen Lisää Liikettä- hanke jatkaa menestyksekästä työtään lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi niin omalla alueellamme kuin ympäri Suomea.

Valtakunnallinen Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Lisää Liikettä -hanke on saavuttanut vaikuttavia tuloksia viime hankekaudellaan lasten ja nuorten liikkeen lisäämisessä sekä varhaiskasvatus-, peruskoulu-, opiskelu- ja harrastushenkilöstön kouluttamisessa niin omassa maakunnassamme kuin valtakunnallisesti. Nykytilan arvioinnin pohjalta on saatu avaimia lähteä ratkomaan juuri sen tietyn päiväkodin tai oppilaitoksen haasteita.

Uusimpien Move -mittaustulosten mukaan peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn taso on heikentynyt, joten tämäkin tieto korostaa entisestään liikkeen lisäämisen tärkeyttä heti varhaiskasvatuksesta alkaen. Hankkeessa tehdään äärimmäisen tärkeää työtä huolehtien liikkumisen perusteista, pohjakunnon rakentamisesta ja positiivisen liikuntamotivaation luomisessa heti lapsesta alkaen. Liikunta on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolla pystytään ehkäisemään monia psyykkisen ja fyysisen puolen ongelmia. Positiivinen suhtautuminen liikkumiseen on hyvä juurruttaa heti taaperosta alkaen. Hankkeen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjät ympäri maakuntia ovat päässeet edistämään tärkeää asiaa ja hyvällä vastaanotolla. Nykypäivän varhaiskasvattajilla, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöllä ovat kädet täynnä työtä, joten liikkeen lisäämisen asiantuntijoiden tuoma lisäarvo ja ammattitaito on ollut tervetullut lisä lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle henkilöstölle. Uudet ideat liikuttamiseen, erilaiset lähestymistavat ja positiivisen liikuntamotivaation lisääminen asiantuntevasti ovat edesauttaneet kovasti positiivisemman, matalan kynnyksen liikkumisilmapiirin luomista.

-Liikunnan aluejärjestöt ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella “jalkauttaneet” huikeilla tuloksilla valtakunnallisia Lisää Liikettä -ohjelmia. Yli 90 % Suomen kunnista on mukana Liikkuva Koulu -ohjelmassa ja 80 % liikunnallisessa varhaiskasvatusohjelmassa. Yhdessä kumppaniemme kanssa olemme luomassa uutta liikunnallista kulttuuriperintöä maahamme, toteaa aluejärjestöjen yhteishanketta hallinnoivan Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluejohtaja Ari Koskinen ylpeänä.

Päiväkodeissa on seikkaillut hankkeen tuottama huippusuosion saanut Jekku-jänö hauskoine loruineen ja liikunnallisine tehtävineen. Jekun kanssa liikunnallisia seikkailuja on voinut toteuttaa ympäri vuoden, mutta viikolla 41 on jo vakiintunut virallinen Jekku-jänön seikkailuviikko, jossa varhaiskasvatusikäiset lapset saavat päivittäin liikunnallisia ja hauskoja tehtäviä. Hankekauden aikana on Jekku- jänön seikkaillessa varhaiskasvatuksessa tavoitettu yli 60.000 lasta ja 14.486 varhaiskasvattajaa. Jekku-jänö onkin saanut niin suuren suosion, että se päätettiin rekisteröidä tavaramerkiksi.

Aktiivisemman välituntiliikkumisen edistämiseen on perusasteen oppilaita koulutettu Vamos Välkälle! -koulutuksessa välituntiliikunnanohjaajiksi. Oppilaiden keskuudessa on ollut varsin innostunut vastaanotto kun omat koulutoverit ovat ohjanneet välitunneilla liikunnallisia haasteita. Välitunneista on tullut entistäkin hauskempia. Vamos Välkälle! – koulutuksessa on peruskouluissa tavoitettu 2.315 koululaista. Puolestaan toisen asteen oppilaitoksissa on pyritty Sumeneeko ajatus? – Liike Freesaa! -toimintapäivissä tehostamaan liikkeen lisäämisellä opiskelun tehoa; parantamalla keskittymis- ja oppimiskykyä, tauottamalla opiskelua ja kannustamalla lisäämään fyysistä aktiivisuutta opintojen ohessa. Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -toimintapäivissä on tavoitettu 5.367 opiskelijaa ja 1.280 opettajaa ympäri Suomea. Lisäksi Lisää Liikettä-hankkeen puitteissa on tuotettu lukuisa määrä muita koulutuksia, sparrauksia ja webinaareja henkilöstöjen ammattitaidon kehittämiseksi. Hanke on järjestänyt 216 verkostotilaisuutta, 1544 kehittämis- ja sparraustilaisuutta sekä 118 tilaisuutta perheille, joissa on tavoitettu yli 30.000 osallistujaa.

– Liikunnan aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjät ovat olennainen voimavara liikunnan edistämisessä eri puolilla Suomea. Lisää liikettä -hankkeen toiminnoissa kohdataan kasvotusten opetushenkilöstöä ja osaksi myös lapsia ja nuoria, mikä tekee heidän työstään merkityksellistä ja arvokasta. Olen erittäin tyytyväinen Lisää liikettä -hankkeen viime hankekauden tuloksiin ja kentältä tulleeseen palautteeseen. Koen, että yhdessä tekeminen ja vastuun jakaminen on antanut uutta virtaa meidän tekemiselle ja ”lanut” tekevätkin työtään isolla sydämellä, hehkuttaa Lisää Liikettä – hankkeen hankepäällikkö Kirsi Martinmäki.

Lisää Liikettä- hanke sai jatkoa ja uusi hankekausi starttasi käyntiin täydellä tohinalla 1.3.2024. Hankkeessa jatketaan lasten ja nuorten liikunnan edistämistä sekä parhaimpien käytäntöjen levittämistä ympäri Suomen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen 15 liikunnan aluejärjestöä. Mikäli alueemme päiväkodit ja oppilaitokset haluavat mukaan hankkeen koulutuksiin tai sparrauksiin, se onnistuu ottamalla yhteyttä oman alueen liikunnan aluejärjestön lasten ja nuorten liikunnan kehittäjään.

Lisätiedot:
Hankepäällikkö Lisää Liikettä -hanke, liikunnan aluejärjestöt
Kirsi Martinmäki 040 740 3849 kirsi.martinmaki@plu.fi

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry / Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjät
Heli Pynttäri 040 350 2334 heli.pynttari@plu.fi
Ensio Heikinkangas 040 483 9168 ensio.heikinkangas@plu.fi

 

HSM-aluehanke järjestää maksuttomia etäkoulutuksia harrastusryhmien ohjaajille

Harrastamisen Suomen Mallin aluehanke järjestää keväällä maksuttomia etäkoulutuksia liikunnallisten harrastusryhmien ohjaajille. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikunnan harrastustoiminnan laatua ja ohjaajien osaamista sekä tukea HSM-toiminnan järjestämistä hankealueen kunnissa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja PLU on mukana yhtenä hanketta toteuttavana liikunnan aluejärjestönä.

 

26.3.2024 klo 17-19 Meistä on moneksi (2h etäkoulutus)

Jokaisen liikkujan toimintakyky on yksilöllinen, ja tämä on laadukkaan soveltavan liikunnan lähtökohta. Koulutuksessa käydään läpi liikkumisen haasteita ymmärtämisen, liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen kannalta. Koulutus sopii liikunnan harrastusryhmien ja kerhojen ohjaajille, soveltavan liikunnan ohjaajille, Harrastamisen Suomen Mallin kerho-ohjaajille, koulunkäynninohjaajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Kouluttajana Tiina Siivonen, Suomen Paralympiakomitea. Koulutus on maksuton. Tästä linkistä voit lukea lisää ja ilmoittautua mukaan viimeistään 21.3.2024.

 

4.4.2024 klo 17-18.30 Nuori mieli urheilussa -koulutus seurojen koulutus- ja valmennusvastaaville (1,5h etäkoulutus)

Koulutus on tarkoitettu urheiluseurojen koulutus- ja valmennusvastaaville, juniori- ja valmennuspäälliköille ym. Koulutuksessa saat tiedot, taidot ja mallin, miten voit kouluttaa Nuori mieli urheilussa -sisältöjä oman seuran valmentajille. Koulutus on maksuton. Kouluttaja Katri Lilja, MIELI ry, Nuori mieli urheilussa -hanke. Tästä linkistä voit lukea lisää ja ilmoittautua mukaan viimeistään 21.3.2024.

 

24.4.2024 klo 17-19.30 Liikuntaa kaikille -koulutus (2,5h etäkoulutus)

Koulutuksessa käydään läpi ohjaamisen perusasioita. Osallistuja saa valmiudet liikunnan soveltamiseen sekä jäsennellyn ja selkeän liikuntatuokion toteuttamiseen. Koulutus avaa inkluusiota ja sen erilaisia mahdollisuuksia aktiviteettien toteutukseen. Koulutus sopii liikunnan harrastusryhmien ja kerhojen ohjaajille, soveltavan liikunnan ohjaajille, Harrastamisen Suomen Mallin kerho-ohjaajille, koulunkäynninohjaajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Kouluttajana Tiina Siivonen, Suomen Paralympiakomitea. Koulutus on maksuton. Tästä linkistä voit lukea lisää ja ilmoittautua mukaan viimeistään 18.4.2024

 

Lisätietoa Harrastamisen Suomen Mallin aluehankkeesta:

Katariina Haapasaari, seurakehittäjä

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

katariina.haapasaari@plu.fi

puh. 040 487 9026

Yhteistyökumppanit

PLU sosiaalisessa mediassa

Share This