Valitse sivu

Liikunnasta hyvinvointia

PLU liikuttaa Pohjanmaata vauvasta vaariin

Koulutukset

Koulutus on yksi PLU:n tärkeimmistä osa-alueista: tuotamme laadukasta ja käytännönläheistä koulutusta sekä avoimena että tilauskoulutuksena.

Leirit

Leirit ovat liikuntaleirejä, joille jokainen lapsi ja nuori voi osallistua: mukaan pääsevät myös vasta-alkajat ja ensimmäistä kertaa lajia kokeilevat.

Työpaikkaliikunta

Tarjoamme harrasteliikunnan palveluita yhteisöille sekä yksittäisille liikkujille yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa.

Urheilugaala

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n ja Pohjanmaan Urheilutoimittajat ry:n vuosittain yhdessä järjestämä pohjalaisen liikunnan ja urheilun juhlailta.

Ajankohtaista

Kevätkokous huipentui palkintosateeseen

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry palkitsi tänään kevätkokouksessaan soinilaisen Kari Laasalan Kunnon Pohjalaisena 2021. Seinäjoen Sisu ry sai Kunnon seuran 2021 palkinnon. Seuran saaman palkinnon vastaanotti puheenjohtaja Marjo Saranpää.

Kunnon Kuntana 2021 palkittiin Kristiinankaupunki. Lisäksi palkittiin PLU:n alueen kuntien valitsemia Kunnon kuntalaisia.
Parhaimmat onnittelumme palkituille! Grattis på dem som fick priser!

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n kevätkokous järjestettiin Elinkeinotalolla Seinäjoella.

 

Yhdessä suunnitellen liikkuva työyhteisö toteutuu paremmin

Uudistettu, henkilöstöliikunnan tukea ja aktiivisuutta kartoittava barometri vuodelta 2021 kertoo, että henkilöstöliikuntaan panostetulla euromäärällä on merkitystä osallistumisaktiivisuuteen. Osallistujien osuus kasvoi panostusten noustessa. Henkilöstöliikunnan barometrin tuloksia käytiin läpi tänään Liikkuva Aikuinen –ohjelman Etukeno-verkkotapahtumassa.

Henkilöstön motivoinnissa tärkeimmäksi keinoksi koettiin työyhteisön osallistaminen toteutusten suunnittelussa. Barometrin mukaan liikunta-asioista keskusteltiin vain kahdella viidestä työpaikasta, tavallisimmin henkilöstöpalavereissa. Noin puolella vastaajista oli mahdollisuus tehdä ehdotuksia työpaikkansa henkilöstöliikunnan sisällöistä tai sen kehittämisestä. Lisäksi henkilöstöä motivoi barometrin mukaan myös kollegoiden kannustus sekä liikunnan esillä pitäminen työyhteisön puheissa ja tekemisessä.

Potentiaalisia liikunnan lisääjiä oli palkansaajilla kaikissa vastaajaryhmissä niin fyysistä työtä kuin istumatyötä tekevien joukossa. Keskustelussa nousi esiin fyysisen työn tekijöiden jääminen ”paitsioon”: vain joka viides pääasiassa fyysistä työtä tekevä totesi, että omalla työpaikalla käytetään liikuntaa palautumisen tai työssä jaksamisen keinona.
Yleisimmin työpaikoilla käytetty henkilöstöliikunnan palvelu oli liikuntaseteli tai muu vastaava, joka oli käytössä 76 prosentilla organisaatioita.

Johto ja esimiehet näyttävät esimerkkiä

Barometrissä kartoitettiin nyt johtamista laajemmin. Henkilöstöliikkuvuuden tutkija ja kehittäjä Ossi Aura otti keskustelussa esille johdon ja esimiesten suuren merkityksen. Johdon esimerkillä ja sitoutumisella liikunnasta on mahdollista tulla osa työkulttuuria.
Haastatelluista työnantajista 95 prosenttia kertoi organisaation tukevan jollain tavalla henkilöstöliikuntaa. Luku on ollut aikaisemmin 80 – 85 prosentin tasolla.

Henkilöstöliikunnan barometrin tulokset antavat hyvän pohjan Liikkuvan työelämän suositusten tekemiseen. Suosituksissa on kolme tasoa, joista kullakin aktiivisuuden ja saavutettujen hyötyjen määrä kasvaa: ykköstasolla liikunta kuuluu henkilöstöetuihin, kakkostasolla se on osa työpäivää ja kolmostasolla osa organisaation strategiaa. Kolmostasolla organisaatiossa panostetaan myös johtamisen laatuun.

Terveyden edistämisen asiantuntija Anu Kangasniemi totesi, että säännöllisesti liikkuvat jaksavat työssään psyykkisesti ja fyysisesti paremmin. Vaikka työnantajan kannustuksella on merkitystä, tulee liikunnan merkitys olla sisäistettynä itsellä.

Henkilöstöliikunnan barometri toteutettiin puhelinhaastatteluina 400 työnantajalle ja koontina paneelista, johon osallistui noin tuhat palkansaajaa. Se uudistettiin palvelemaan Liikkuva aikuinen –ohjelman Liikkuva työelämä –kokonaisuutta. Liikkuva aikuinen on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama terveysliikuntaohjelma.

Kuva: Tyhy-päivä, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, arkisto

Seurat: lähtekää jo nyt suunnittelemaan syksyn hauskinta viikkoa

Harrastusviikkoa vietetään 5.–11.9.2022 – lähde jo nyt suunnittelemaan syksyn hauskinta viikkoa!
Harrastusviikko luo yhdistyksille ja urheiluseuroille mahdollisuuden tutustuttaa lapset ja nuoret uusien harrastusten pariin. Harrastustoiminnalla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja edistetään sosiaalista elämää.

Idea harrastusviikosta lähti alun perin nuorten toiveesta saada paikkakunnan harrastusmahdollisuudet omalle koululle tai sen lähistöön kokeiltavaksi. Valtakunnallisen harrastusviikon tavoitteena on viestinnällisesti nostaa esiin eri harrastustoimijoiden taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen toimintaa.

Harrastusviikon voi toteuttaa esim. koulu- tai kuntakohtaisesti:

  • Koulukohtaisesti voi järjestää viikon aikana mm. teemapäiviä tai yhtenä päivänä kaikkien luokkien vanhempainilta eri toimintapisteisiin tutustuen.
  • Kuntakohtaisesti voi järjestää esim. harrastusmessut, johon oppilaat tutustuvat opettajien johdolla päivällä ja illalla perheiden kanssa yhdessä. Ole yhteydessä oman alueesi kouluun!

Viikon aikana voi harrastuksissa olla myös ”Avoimet ovet” – tai ”Tuo kaveri mukaan” -teemapäivä.

Olethan mukana järjestämässä lapsille ja nuorille harrastustoimintaa! 

#Harrastusviikko
#LiikunnanAlueäjärjestöt
#Olympiakomitea
#Seuratoiminta
#Harrastaminen
#Harrastustoiminta

Harrastamisen Suomen mallia toteutetaan 14,5 miljoonalla

Lasten ja nuorten harrastustoiminta lukuvuonna 2022 – 2023 toteutuu Harrastamisen Suomen mallin avustuksella lähes 2000 koulussa. Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset avustuksista kevään 2022 hakukierroksella. Avustuksen saajissa on useita Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n alueen kuntia.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 500 000 euroa 235 hakijalle. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 249 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kuluvan kevään hakukierroksella aluehallintovirastoilta 23,3 miljoonaa euroa.
Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 20222023, ja niiden avulla voidaan järjestää yli 10 000 kerhoa lähes 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 400 000 lasta tai nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Toiminta kattaa perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Aluehallintovirastot myöntävät avustusta mallin toteuttamiseen. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia myös yksityisen tai kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt

Linkki AVI:n uutiseen ja myönnettyihin avustuksiin alueittain

Toukokuun uutiskirje ilmestynyt

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toukokuun uutiskirjeen aiheita:

  • Kesätyösetelit mahdollistavat monen lapsen ja nuoren liikuntaharrastuksen, haastattelussa SJM:n toiminnanjohtaja Jukka Marttala
  • OKM:n seuratoiminnan kehittämistukea sai lähes 400 hanketta. Yksi alueemme hanke esittelyssä, haastattelussa Pader or Die! ry:n puheenjohtaja Teemu Turunen.
  • Vielä ehtii! KesäSporttiksen ilmoittautuminen päättyy 16.5.2022.
  • koulutuksia.

PLU uutiskirje 5-2022
Huom. Mikäli linkin pdf-tiedosto ei aukea kunnolla, avaa viesti selaimessa (linkki uutiskirjeen oikeassa yläkulmassa). 

Voit tilata 11 kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeemme MAKSUTTA sähköpostiisi. Tilauslomake on etusivullamme.

Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy 7.6.2022.

Yhteistyökumppanit

PLU sosiaalisessa mediassa

Share This