Valitse sivu

LIIKKA-verkosto, etätapaaminen 27.5. TEAMS

Tämän verkoston tavoitteena on tukea Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamista lapsiryhmissä ja edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista. Verkoston tapaamisissa käsitellään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman ajankohtaisia asioita...